Het belang van culturele competenties voor inclusief taalonderwijs  0

Culturele verschillen kunnen verschillende problemen op de werkplek veroorzaken, daarom is het van belang om in het hoger onderwijs studenten de gelegenheid te bieden om hun culturele competenties te versterken. Dit boek beschrijft een grootschalig onderzoeksproject uitgevoerd om tegemoet te komen aan de behoeften van de internationaal gerichte ontwikkeling in Vietnam. Een onderzoek naar de werkcultuur en de werkrelaties van buitenlandse ondernemingen in het gebied is gunstig voor de interculturele communicatietraining in de Engelse taal van studenten in de regio. Met de informatie verzameld in dit project wordt een bijdrage geleverd aan interculturele communicatiecurricula voor hoger onderwijs nationaal en internationaal.

Interculturele competenties

Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van taalonderwijs, aangezien het leren van een vreemde taal betekent dat je ook de cultuur van de doeltaal moet leren. In dit werk wordt eerst diepgaand de culturele afstand in de communicatie tussen Westerse werkgevers en Vietnamese werknemers bestudeerd. Dit geeft de basis om relevante en doelgerichte opdrachten te ontwikkelen voor studenten in Engelse lessen in het hoger onderwijs. Deze opdrachten worden geïmplementeerd en de effectiviteit op de interculturele competenties van studenten wordt bestudeerd.

 

Internationale contexten

De ontwikkelde opdrachten bestonden uit kritische-gebeurtenissen (critical incidents). Deze kritische gebeurtenissen hadden een authentiek karakter. In de eerste hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de contexten waarin deze gebeurtenissen zijn verzameld. Duidelijk wordt uit deze beschrijvingen dat de kritische gebeurtenissen een universeel karakter hebben en niet enkel gerelateerd zijn aan de Vietnamese context, maar evenzo resoneren in andere internationale contexten waar Westerse bedrijven in niet-Westerse context functioneren. De kritische-gebeurtenistaken zijn communicatiesituaties die de deelnemers (of een deelnemer) als problematisch en verwarrend beschouwen. Het doel van de kritische-gebeurtenistaken is om het vermogen te ontwikkelen om interactiesituaties te zien vanuit het perspectief van verschillende culturen. Kritische-gebeurtenistaken kunnen een effectieve strategie zijn om intercultureel bewustzijn te bevorderen, omdat ze de verschillen en misverstanden vanuit een cultureel perspectief belichten en kansen creëren voor studenten om kritisch en analytisch te denken over deze situaties.

 

Experimentele studie

In een experimentele studieopzet met een pretest-posttest controle groep opzet werden de effecten van kritische-gebeurtenistaken op het bewustzijn van interculturele communicatie van studenten onderzocht. De interventiegroep en de controlegroep volgden dezelfde cursus voor studenten met bijvak Engels en een major in het technische domein. De interventie bestond uit de implementatie van tien kritische-gebeurtenistaken toegevoegd aan de cursus. Studenten in de experimentele conditie en controleconditie namen deel aan de pre- en posttest. De studie geeft aan dat de kritische-gebeurtenistaken met studentparen over het algemeen de interculturele competentie van studenten verbeteren in termen van bewustzijn over interculturele communicatie en een basis bieden voor verder intercultureel leren. Studenten die werden onderwezen met de kritische-gebeurtenistaken toonden een sterke positieve ontwikkeling van hun bewustzijn van interculturele communicatie in vergelijking met de studenten in de controleconditie. De grootste effecten werden gevonden in het bewustzijn van effectieve communicatie in de Westerse of Oosterse cultuur. Geconcludeerd kan worden dat het onderwijzen met behulp van kritische-gebeurtenistaken in het algemeen het bewustzijn van studenten over interculturele communicatie bevordert.

 

Relevantie

De studies beschreven in dit boek laten zien dat de communicatieve en kritische denkcompetenties van de studenten worden verbeterd als relevante authentieke taken worden toegevoegd aan het curriculum. Kritische gebeurtenistaken kunnen studenten helpen geschikte manieren te vinden om later met vergelijkbare scenario’s in de praktijk om te gaan. In diverse opleidingen aan de Universiteit Leiden werken studenten aan het ontwikkelen van interculturele competenties. Uit de studies beschreven in dit boek kunnen opleidingen inspiratie opdoen, niet alleen voor het type taak welke relevant zou kunnen zijn, maar ook de manier om tot relevante authentieke taken te komen. Juist deze methode voor het ontwikkelen van authentieke taken zijn een inspiratie voor opleidingen en docenten die hun onderwijs verder willen ontwikkelen.

 

Tran, T. T. Q. (2018). Cultural differences in Vietnam: Differences in work-related values between Western and Vietnamese culture and cultural awareness at higher education. Doctoral dissertation. Leiden: ICLON/ Leiden University.

Leave a Reply

Your email address will not be published.