Onderwijsinnovaties in Kazakhstan  0

 

Bridges2014_Kazakhstan

Tijdens de ECER conferentie in Porto in september 2014 trad  de Kazakhstan Educational Research Association (KERA) als volwaardig lid toe tot de European Educational Reseach Association (EERA). Dit is in ten minste twee opzichten een interessante ontwikkeling. Ten eerste is dit een internationale erkenning van de onderwijskundige ontwikkelingen in Kazakhstan en ten tweede toont dit de reikwijdte en invloed van het Europese onderwijsbeleid. Tijdens de toelatingsceremonie werd door de voorzitter van EERA de toelating toegelicht. Kazakhstan ligt deels op het Europese continent, maar belangrijker is dat Kazakhstan de doelen en ambities van het Bologna proces onderschrijven. Daarmee behoren ze tot het European Higher Education area en zijn onderwijsprofessionals uit Kazakhstan een zeer welkome gesprekspartner.

 

Tijdens deze ceremonie werd ook een boek gepresenteerd over de onderwijskundige veranderingen in Kazakhstan. Dit boek geeft inzicht in de snelle ontwikkelingen die het schoolsysteem aldaar doorgemaakt heeft en nog steeds doormaakt. In dit boek worden enkele aansprekende onderwijsprojecten geplaatst in de context van internationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijsonderzoek. Enkele van deze projecten hebben de vorm van actieonderzoek, ofwel onderzoek uitgevoerd door onderwijsprofessionals in de eigen onderwijspraktijk. Hierdoor is dit boek niet alleen relevant in het licht van recente aandacht voor internationalisering, maar verschaft ons ook inzicht in manieren om actieonderzoek op te zetten en te ondersteunen.

 

Centraal schriftelijk examen

De discussie over het nationale ‘centraal schriftelijk’ examen geeft een interessante inkijk op de invloed van het Europese onderwijsbeleid op ontwikkelingen in nationaal onderwijssystemen. Tot nu toe bestaat het Kazakse ‘centraal schriftelijk’ uit meerkeuze vragen, die centraal, buiten het zicht van de docenten, computergestuurd beoordeeld worden. Omdat de score op de centraal schriftelijk examen toelating geeft tot hoger onderwijs programma’s is het van belang dat de test aansluit op de programma’s in het hoger onderwijs. In de Bologna beschrijvingen over kwalificaties standaarden voor hoger onderwijs worden de eisen aan degelijke toelatingstoetsen besproken.

 

In de discussie in Kazachstan worden de eisen in het Bologna overeenkomst gebruikt als breekijzer voor verbeteringen van het centraal schriftelijk examen. Daarnaast weerhoudt de centrale beoordeling docenten in het voortgezet onderwijs van Kazakhstan ervan om lering te trekken uit de student prestaties ter verbetering van hun onderwijs. Dit is een van de voornaamste redenen waarom het centraal schriftelijk momenteel gezien wordt als een obstakel voor verdere verandering en verbetering van het onderwijs in Kazakhstan. Docenten zijn zeer bereidt om hun onderwijs te verbeteren. Maar moeten dan wel inzicht hebben in de ervaringen en prestaties van hun studenten.

 

Onderzoek door docenten

De hoofdstukken in dit boek komen voort uit samenwerkingsprojecten tussen onderwijsprofessionals uit Kazakhstan en van Cambridge University. Een langdurend actieonderzoek programma is opgezet, waarin op diverse scholen een docent onderzoeks-coördinator werd aangesteld, die binnen de school de onderzoeksprojecten van andere docenten mede coördineerde. Deze bottum-up aanpak bleek een van de succesfactoren voor veranderingen op de scholen te zijn, omdat het bij de docenten het gevoel van betrokkenheid en ‘agency’ bij de onderwijsveranderingen versterkte. Voor dergelijke processen is een lange adem nodig; veranderingen en resultaten van de studies zijn niet op korte termijn beschikbaar. Maar de veranderingen die ontstaan vanuit actieonderzoeksprocessen zijn meer blijvend van aard.

 

 

Spiegel

Dit geredigeerde boek vertelt het verhaal van de uitdagingen en successen tijdens grote onderwijsveranderingen in Kazakhstan. De hoofdstukken uit dit boek lezende met het Nederlandse onderwijssysteem in het achterhoofd, geeft het ten eerste zicht op de overeenkomsten en verschillen tussen de systemen, en ten tweede legt het argumenten en discussies bloot die ook in Nederland ten grondslag liggen aan het onderwijssysteem. Deze argumenten zijn soms diep ondergesneeuwd. Dit boek kan ons als spiegel dienen, zodat we ons eigen systeem weer op waarde kunnen schatten.

 

Bridges, D. (Ed.) (2014). Educational reform and internationalization: The case of school reform in Kazakhstan. Cambridge: Cambridge University Press.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *